جهت ارتباط با مسئول رهن و اجاره با شماره تماس زیر ارتباط برقرار نمایید:


آقای امیری: 09129264747