معرفی پهنه D مجموعه شهری چیتگر در جانمایی نقشه‌های جدید

معرفی پهنه D مجموعه شهری چیتگر در جانمایی نقشه‌های جدید

معرفی پهنه D مجموعه شهری چیتگر در جانمایی نقشه های جدید

در طرح پلن جدید پهنه D (پهنه طبیعت) متراژ واحد ها از 130 متر تا 147 متر محاسبه شده است و از اعضا بابت اضافه متراژ هیچ گونه وجهی دریافت نخواهد شد.

 

پلن کلی پهنه D (پهنه طبیعت)

پلن کلی پهنه D (پهنه طبیعت)