روشن سازی قرارداد اجاره به شرط تملیک + دانلود قرارداد

روشن سازی قرارداد اجاره به شرط تملیک + دانلود قرارداد

با عرض سلام خدمت تمامی همراهان همیشگی مسکن بزرگ چیتگر. در این بخش از مقاله نیز سعی داریم تا شما را با مفهوم قرارداد به شرط تملیک آشنا کرده و این اصل را برای شما بازگو کنیم.

به زبان شیوا باید گفت که برای خرید ملک و مسکن قطعا شما به تنظیم قرارداد احتیاج خواهید داشت.
قراداد ها به دو دسته کلی قرارداد های رسمی و قرارداد های عادی تقسیم و تنظیم می شوند.

قرارداد رسمی: به طور معمول  قراردادی است که توسط مقام صلاحیت دار و در حوزه ماموریت ایشان و طبق  صلاحیت وی تصویب و تنظیم می شود.

قرارداد عادی: قراردادی است که بین یک یا چند شخص مختلف با یک یا چند شخص دیگر ما بین خود تنظیم می شود. این نوع قرارداد توسط هرشخصی مذکوری قابل تصویب و تنظیم است.

حال برای برخی از عزیزان سوال پیش می آید که ..

تفاوت قرارداد رسمی و عادی در چیست؟

قراردادهای عادی نسبت به قراردادهای رسمی که نقاط قوت بسیاری دارد؛ دارای نقاط ضعفی است که  از جمله از این ضعف ها می توان به قابل جعل بودن و قابل تردید بودن و نظیر این مورد شک و شبهه ها اشاره کرد.

قرارداد اجاره به شرط تملیک به چه معناست؟

در سال های اخیر با بالا رفتن قیمت  نجومی مسکن و پایین آمدن قدرت خرید اکثریت مردم، نگاه ها به یک نوع خاص از قرارداد بیشتر به طور کلی بیشتر شد. این قرارداد ها به نوعی تنظیم می شوند که در آن مردم میتوانند به راحتی قبل از پرداختن کامل پول، حق تصرف و استفاده از مسکن را به دست آورند. این نوع  قرارداد به نام اجاره به شرط تملیک در جامعه امروزی ما شناخته شده است.

استفاده از این نوع قرارداد در میان عموم در سال های اخیر به وفور دیده می شود، پس ما نیز اصل را بر آن دانستیم که لزوم شناسایی ماهیت، احکام و آثار آن را ضروری شمرده و سعی بر آن داشتیم  که توضیحی هر چند مختصر برای شما خوانندگان محترم به صورت شیوا ارائه دهیم.

اجاره به شرط تملیک؛ عنوان قرارداد جدیدی است که در سال های اخیر به لحاظ نیازهای روز مردم، در عرصه حقوقی کشورمان به صورت عام باب شده است. در این نوع از قرارداد، طرفین قرارداد با قصد این که عین مال تا پایان مدت قرارداد در اجاره مستاجر باشد و پس از پرداخت آخرین قسط به مالکیت مستاجر درآید، اقدام به تنظیم این قرارداد می کنند.

هر یک از طرفین قرارداد اجاره به شرط تملیک، هم می تواند اشخاص حقوقی و هم می تواند اشخاص حقیقی باشند یعنی هم می توانند اشخاص خصوصی باشند و هم اشخاص عمومی پس فرقی نمی کند.
همینطور در برخی از تعاونی های مسکن نسبت به شرایط تحویل و ساخت و ساز به اعضاء،اجازه و اقدام به تنظیم این نوع قرارداد می دهد. اما عقد این نوع قرارداد بیش تر میان اشخاص حقیقی و بانک ها مقدور و رایج می باشد.

در تنظیم و عقد این نوع قرارداد، ضمانت های کافی من باب خصوص تعهد مستاجر اخذ شده تا در صورت تخلف مستاجر از شرایط قرارداد توجیه کننده عدم انتقال مال به وی را به فروشنده متحمل شده و ضررو زیان این موضوع را پرداخت کند.

در قرارداد اجاره به شرط تملیک از خصوصیات دو عقد بیع و اجاره استفاده می شود چرا که برای مدتی منافع و پس از آن عین، به مستاجر تملیک می شود.

موجر می داند که پس از انقضای مدت و انجام شرایط قرارداد توسط مستاجر، دیگر مالکیتی بر عین مستاجره نخواهد داشت؛ اما در صورت تخلف مستاجر، مال همچنان در ملکیت موجر باقی می ماند.
به بیانی دیگر می توان گفت که قرارداد اجاره به شرط تملیک نوعی عقد اجاره می باشد که دارای شرط و شروطی است که به این اصطلاحات مشروط می گوییم.

این نوع قرارداد، عقدی است که در آن شرط خواهد شد درپایان مدت قرارداد درصورتی که مستاجر به کلیه تعهدات خود به موجرعمل نماید، مالک عین مستاجره گردد.

نظرات متفاوتی درمورد ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک وجود دارد که به برخی از آنان می پردازیم.
برخی معتقدند ماهیت اجاره به شرط تملیک همان اجاره عام می باشد. که با تاییدیه طرفین درتاخیر تملیک عین مستاجره است.

برخی دیگر  نیز با درنظر گرفتن صلح طرفین می گویند، ماهیت عقد بیع را دارد

عده ای دیگر هم نظر بر این دارند که ماهیت آن با توجه به نوع عقد تعیین می گردد.

به طور کلی می توان بیان کرد، زمانی که شرط درقرارداد شرط نتیجه باشد، عقد بیع و درجایی که صرفا حق تملک برای مستاجر وجود دارد، قرارداد اجاره است

درنهایت اجاره به شرط تملیک یک عقد مستقل می باشد که قانون تجارت و عرف شرایط آن را معین به صورت کلی بیان می کنند.

اجاره به شرط تملیک و مقایسه آن با عقد اجاره:

- قصد طرفین از این نوع قرارداد در اجاره به شرط تملیک، به طور عام انتقال مالکیت است.

- در این نوع اجاره به شرط تملیک موجر باید مالک عین مستاجره باشد

- در این قرارداد به طور کلی هیچ نوع  محدودیت زمانی وجود ندارد

- در تعیین اجاره بها ملاک هایی با در نظرگرفتن قیمت تمام شده ، مدت اجاره و سود مناسب برای بانک درنظرگرفته خواهد شد.

- دراین نوع از قرارداد به دلیل مالکیت نهایی مستاجر، موجرحق هیچ دخل وتصرفی درعین مستاجره را نخواهد داشت.

- دادن رکن اعتباری به مستاجردراجاره به شرط تملیک یکی ازاهداف مهم این قرارداد می باشد.

- پرداخت تمامی هزینه های تعمیرات اساسی، جزئی و همینطور کلی درقرارداداجاره به شرط تملیک برعهده شخص مستاجرمی باشد.

- قرارداد اجاره به شرط تملیک، دارای ماهیت تجاری می باشد.

- درپایان مدت قرارداد اجاره به شرط تملیک عین مستاجره خودبه خود به تملک وی درمی آید.

- شرایط عقد اجاره در مقایسه با موارد فوق الذکر

- قصد و هدف طرفین درعقد اجاره انتقال منافع مورد اجاره در مدتی مشخص می باشد.

- درعقد اجاره الزامی و لزومی به جهت مالک بودن موجر نیست، بلکه چنانچه که موجر یعنی مالک منافع مورد اجاره نیز باشد کافی است.

- مدت اجاره درعقد اجاره بستگی به تراضی طرفین دارد وهیچ گونه محدودیت زمانی در آن وجود نخواهد داشت.

- برای تعیین اجاره بها در عقد اجاره ملاک های عرفی وجود دارد.

- در صورت انتقال عین مستاجره به دیگری توسط موجر، خللی در عقد اجاره ایجاد نمی شود.

- درعقد اجاره رکن اعتباری وجود نداشته ومستاجر تنها مالک منافع مورد اجاره است
 در قرارداد اجاره معمولی تعمیر و نگهداری عین مستاجره برعهده موجراست مگرخلاف آن شرط شده باشد.

- قرارداد اجاره ی معمولی یک ماهیت مدنی دارد.

- تحلیل نظری اجاره به شرط تملیک به عنوان بیع معلق.

- طبق این نظریه قرارداد اجاره به شرط تملیک بیع معلقی می باشد که مالک شدن موجر بسته به پرداخت قسط آخرش است.

- تحلیل نظری اجاره به شرط تملیک به عنوان بیع توام با شرط فاسخ معلق.

- بیع توام با شرط فاسخ معلق شرطی است که هم معلق بوده وهم می تواند درصورت وقوع، عقد را باطل کند.

روشن سازی قرارداد اجاره به شرط تملیک

دانلود نمونه قرارداد

بر اساس این نظریه عقد از هنگام بستن قرارداد دارای آثار قانونی است و به تبع آن مالکیت انتقال یافته است. بنابراین مالکیت عین مستاجره، از لحظه ی انعقاد عقد اجاره به شرط تملیک به مستاجر منتقل و تنها هنگام تخلف ازشرایط منحل می شود. که وضع و به تصویب رساندن مقرراتی درراستای آثار واحکام عقد اجاره به شرط تملیک امری ضروری می باشد.

پس در جمع بندی کلی اجاره به شرط تملیک را می بایست یک عقد معین و مستقل دانست و یاد کرد.

از اینکه ما را در بررسی مطالب فوق الذکر یاری نمودید نهایت تشکر را داریم. همچنین لازم به ذکر است که تیم حرفه ای و متخصص املاک مسکن بزرگ چیتگر با تجربه بیش از چند دهه در مسائل حقوقی و خرید و فروش حرفی ملک با متخصصین و کارشناسان کارکشته در این زمینه در منطقه 22 چیتگر سعی را بر آن داریم که آگاه سازی کلی را برای عموم افراد که قصد سرمایه گذاری در این منطقه گردشگری را دارند به نمایش بگذاریم. پس برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و مشاوره تخصصی با تیم خبره و تخصصی ما در تماس باشید. امید بر آن است که بهترین سرمایه گذاری را در این منطقه داشته باشید.