نصب روز شمار بر روی برج های N و D واقع در پهنه B شهرک مسکونی چیتگر

نصب روز شمار بر روی برج های N و D واقع در پهنه B شهرک مسکونی چیتگر

تابلوهای روز شمار بر روی برج های مسکونی پهنه B (برج های N و D) شهرک مسکونی چیتگر نصب شد

در جلسه دیدار اعضای پهنه B شرقی با مدیرعامل محترم بنیاد تعاون آجا، امیر آقایی در خصوص نصب و راه اندازی تابلوهای روزشما در محل پروژه ها دستور فرمودند. مدیرعامل شرکت عمران آبشار اسپادانا نیز ضمن تاکید بر اجرایی شدن دستورات مدیرعامل محترم بتاجا نسبت بررسی و زمانبندی دقیق با احتساب تاخیرات قانون دستور نصب تابلوهای روزشمار را صادر نمودند.

تابلوهای روز شمار براساس زمان بندی اعلام شده معاونت طرح و برنامه شرکت عمران آبشار اسپادانا توسط روابط عمومی شرکت تهیه، نصب و راه اندازی شد.

زمان اعلام شده در تابلوها بر اساس زمان بندی واقعی عملیات اجرایی در پروژه پس از نشست با مدیران پروژه ها، عوامل فنی و نمایندگان اعضا تهیه گردید و اکنون بر روی تابلوهای درج شده است.

این اقدام به منظور شفاف سازی اقدامات اجرایی در پروژه ها در راستای اجرای تعهدات شرکت عمران آبشار اسپادانا صورت گرفته است.

نصب روز شمار برج های مسکونی پهنه B

نصب روز شمار برج های مسکونی پهنه B

نصب روز شمار برج های مسکونی پهنه B