دانستنی های ضروری هنگام معامله ملک

دانستنی های ضروری هنگام معامله ملک

موارد حقوقی قابل توجه معامله کنندگان هنگام بستن قـرارداد و امضاء هـرگـونه مبایعه نامه، سند، قرارداد مشارکت، اجاره نامه و ... که باید رعایت شود و دو طرف معاملا می بایست از آن ها آگاه باشند. شرح داده می شود. در هر قرارداد چند نکته اساسی به عنوان ارکان آن قرارداد وجود دارد که بدون آن ها قراردادها مبهم و بدون اعتباراست.

نام و هویت متعاملین به طور دقیق مشخص شود

در هر قرارداد نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه و کد ملی، آدرس صحیح و تلفن، دو طرف قرارداد اعم از خریدار یا خریداران، فروشنده یا فروشندگان، موجر، موجران، مستاجر یا مستاجران، کارفرمایان، پیمانکاران و... می بایست به طور دقیق مشخص نوشته شود.

نوشتن دقیق مورد معامله

درتمام قراردادها، نوشتن دقیق مورد معامله ضروری واجباری است. به خصوص درکلیه قراردادهای مربوط به معاملات املاک، درج پلاک ثبتی (شامل شماره های اصلی، فرعی، قطعه) آدرس دقیق پستی، شماره سند، شماره دفتر و تمام مشخصات مندرج در سند مالکیت، لازم الاجرا است به نحوی که بدون درج  مورد معامله اصولا قراردادها اعتبار ندارند.

مدت مورد معامله

در کلیه قرارداد ها مدت انجام شدن فرایند معامله حتما می‌بایست روشن و دقیق نوشته شود، تا درصورتی که مدت قرارداد به پایان برسد و دو طرف به تعهدات خود عمل نکنند، بر اساس دیگر بندها عمل یا تصمیمات دیگری براساس توافق های معامله کنندگان گرفته شود.

درج قیمت مورد معامله

از ارکان مهم هر قرارداد قیمت مورد معامله است، به طوری که درصورت درج نشدن قیمت مورد معامله در هر قرارداد به خصوص مبایعه نامه، اجاره نامه، قرارداد خرید و فروش هرنوع کالایی، آن سند یکی از مهمترین اصول لازم را ندارد.

مواردی که توضیح داده شد اصول وارکان تنظیم هر سند برای خرید و فروش و نقل وانتقـال است، موارد بسیاری نیز وجود دارد که لازم است رعایت و در سند نوشته شود از جمله تاریخ نوشتن یا امضاء هر سند، ملحقات و متعلقات دیگر مورد معامله مانند شماره های پرونده قبض های برق، آب، تلفن، گاز که دلیل بر وجود این متعلقات همراه مورد معامله است، ذکر مواردی مانند انباری، پارکینگ اختصاصی (در صورت موجود بودن)، درج میزان پیش پرداخت، نوع و دوره های پرداخت قیمت مورد معامله وهرنوع توافق ها و شروط دیگری که درانجام معامله تاثیر دارد و معمولا در بخشی از سند تحت عنوان ملاحظات نوشته می‌شود.

از موارد دیگری که در زمان عقد هرقرارداد یا بیع و یا تنظیم اسناد اجاره و... می بایست لحاظ شود، اطمینان یافتن ازمواردی است که در زیر آمده است.

مورد معامله مستحق الغیر نباشد

یعنی آنچه به معـرض معامله قرارداده شده بدون معارض باشد و شخص یا اشخاص حقوقی یا حقیقی دیگر، مالکیتی از هیچ نوع درآن نداشته باشند. مانند آنکه در پاره ای موارد سند مالکیت در دست اشخاص است اما در نهاد های دیگری مانند اداره اوقاف سوابقی از وقف موضوع مورد نظر موجود است، یا در مواردی که در سند مالکیت درج شده تمام شش دانگ عرصه ملک به مساحت ..." می بایست اطمینان داشت برای اعیانی همان ملک مالکیت جداگانه ای وجود نداشته باشد و دقت شود در زمان اقدام به خرید یا اجاره متصرف دیگری غیر از فروشنده، یا موجر مورد را در تصرف نداشته باشد. همین طور دقت شود مورد معامله در وثیقه هیچ نهادی اعم از بانک ها، قوه قضائیه، اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نباشد.

هویت مورد معامله دقیقا شناسایی شود

یعنی اگر مورد معامله و اسناد مربوطه به رویت متعامل رسید دقت شود آنچه دیده شده همان است که در پایان معامله به متعامل واگذار خواهد شد (در صورت نیاز از اداره ثبت اسناد محل تحقیق شود، پلاک ثبتی مندرج درسند متعلق به همان ملک رویت شده است یا خیر.)

وضع و توان مالک برای انجام دادن معامله را به دقت بررسی کنید

منظور از وضعیت مالک، سن، سلامت ظاهری، نداشتن  زوال عقل و دارا بودن اختیار کامل مالک برای  تصمیم گیری است. در اکثر معاملاتی که یک مالک همراه با تعداد کثیری از اقوام و دوستان خود در جلسات اولیه شرکت و افراد غیر مسئول در امــور مرتبط مداخله می‌کنند، پایان خوشی برای آن متصور نخواهد بود. منظوراز تـوان مالک، امکان انجام دادن معامله توسط وی است، (توصیه می شود، ممنوع نبودن معاملات مالک توسط ارگانهای دولتی احراز شود سپس اقدامات بعدی صورت گیرد.)

ثبت دیدگاه

چت آنلاین گردشگری امتیاز چیتگر نقشه ها

گروه مشاورین مسکن بزرگ چیتگر

برای مشاوره رایگان و اطلاع از بهترین و بروزترین قیمت ها برای خرید و فروش آپارتمان و یا پیش خرید آپارتمان در منطقه 22 تهران، شهرک مسکونی چیتگر و همچنین اطلاع از بروزترین قیمت های سهام های خود، می‌توانید با شماره تماس زیر در ارتباط باشید.

تلفن: 48000008