گروه مشاورین مسکن بزرگ چیتگر - آجرلو
برج های مسکونی D
برج های مسکونی D
برج های مسکونی D
برج های مسکونی D
برج های مسکونی D

نقشه ها و تیپ های برج های D

نمای کلی از بلوک های برج های D

نمای کلی از بلوک های برج های D

نمای کلی از بلوک های برج های D

تیپ های 1 و 10، 150 متری

بلوک های برج های D تیپ 1، 129 متری

تیپ های 1 و 10، 150 متری

بلوک های برج های D تیپ 2، 125 متری

تیپ های 1 و 10، 150 متری

بلوک های برج های D تیپ 3، 125 متری

تیپ های 1 و 10، 150 متری

تیپ های 2 و 11، 172 متری

تیپ های 2 و 11، 172 متری
تیپ های 2 و 11، 172 متری

تیپ های 3 و 12، 159 متری

تیپ های 3 و 12، 159 متری
تیپ های 3 و 12، 159 متری
تیپ های 3 و 12، 159 متری

تیپ های 4 و 13، 125 متری

تیپ های 4 و 13، 125 متری
تیپ های 4 و 13، 125 متری
تیپ های 4 و 13، 125 متری

تیپ های 5 و 14، 184 متری

تیپ های 5 و 14، 184 متری
تیپ های 5 و 14، 184 متری
تیپ های 5 و 14، 184 متری

تیپ های 6 و 15، 125 متری

تیپ های 6 و 15، 125 متری
تیپ های 6 و 15، 125 متری
تیپ های 6 و 15، 125 متری

تیپ های 7 و 16، 168 متری

تیپ های 7 و 16، 168 متری
تیپ های 7 و 16، 168 متری
تیپ های 7 و 16، 168 متری

تیپ های 8 و 17، 178 متری

تیپ های 8 و 17، 178 متری
تیپ های 8 و 17، 178 متری

تیپ های 9 و 18، 125 متری

تیپ های 9 و 18، 125 متری
تیپ های 9 و 18، 125 متری
تیپ های 9 و 18، 125 متری

روند پیشرفت برج های D واقع در پهنه b شهرک چیتگر

بلوک های برج های N تیپ 3، 125 متری
بلوک های برج های N تیپ 3، 125 متری
بلوک های برج های N تیپ 3، 125 متری

گروه مشاورین مسکن بزرگ چیتگر

برای مشاوره رایگان و اطلاع از بهترین و بروزترین قیمت ها برای خرید و فروش آپارتمان و یا پیش خرید آپارتمان در منطقه 22 تهران، شهرک مسکونی چیتگر و همچنین اطلاع از بروزترین قیمت های سهام های خود، می‌توانید با شماره تماس زیر در ارتباط باشید.

تلفن: 48000008