نقشه کلی بلوک های برج های N و نمای کلی از تیپ 1 تا 5 برج مسکونی N در منطقه 22

  • نقشه کلی بلوک های برج های N و نمای کلی از تیپ 1 تا 5 برج مسکونی N در منطقه 22
  • نقشه کلی بلوک های برج های N و نمای کلی از تیپ 1 تا 5 برج مسکونی N در منطقه 22
  • نقشه کلی بلوک های برج های N و نمای کلی از تیپ 1 تا 5 برج مسکونی N در منطقه 22
  • نقشه کلی بلوک های برج های N و نمای کلی از تیپ 1 تا 5 برج مسکونی N در منطقه 22
  • نقشه کلی بلوک های برج های N و نمای کلی از تیپ 1 تا 5 برج مسکونی N در منطقه 22
  • نقشه کلی بلوک های برج های N و نمای کلی از تیپ 1 تا 5 برج مسکونی N در منطقه 22
  • نقشه کلی بلوک های برج های N و نمای کلی از تیپ 1 تا 5 برج مسکونی N در منطقه 22
  • نقشه کلی بلوک های برج های N و نمای کلی از تیپ 1 تا 5 برج مسکونی N در منطقه 22
  • نقشه کلی بلوک های برج های N و نمای کلی از تیپ 1 تا 5 برج مسکونی N در منطقه 22

نقشه کلی بلوک های برج های N و نمای کلی از تیپ 1 تا 5 برج مسکونی N در منطقه 22

برج های N، واقع در منطقه 22 تهران و ضلع غربی دریاچه چیتگر می‌باشند که دارای 5 تیپ می‌باشند که در زیر نقشه های این تیپ ها را قرار داده ایم. زمان تحویل واحد های برج های N، بین 4 تا 6 سال می‌باشد.

نمای کلی از بلوک های برج های N

نمای کلی از بلوک های برج های N

بلوک های برج های N تیپ 1، 129 متری

بلوک های برج های N تیپ 1، 129 متری

بلوک های برج های N تیپ 2، 125 متری

بلوک های برج های N تیپ 2، 125 متری

بلوک های برج های N تیپ 3، 125 متری

بلوک های برج های N تیپ 3، 125 متری

بلوک های برج های N تیپ 4، 151 متری

بلوک های برج های N تیپ 4، 151 متری

بلوک های برج های N تیپ 5، 142 متری

بلوک های برج های N تیپ 5، 142 متری