نقشه های برج G3 فروش

نقشه های برج G3

نقشه های برج G3 برج G3 شامل 30 طبقه می باشد، از امکانات این برج می توان به سالن