نقشه بلوک N تیپ 2، متراژ 127 متری

در زیر می‌توانید نقشه بلوک N، تیپ 1 را مشاهده نمایید به همراه فضای لابی و آسانسور

نقشه بلوک N تیپ 2، متراژ 127 متری

فضای لابی و آسانسور در بلوک N

نقشه بلوک N تیپ 2، متراژ 127 متری

 

نقشه بلوک N تیپ 2، متراژ 127 متری

نمای داخلی آپارتمان در بلوک N

نقشه بلوک N تیپ 2، متراژ 127 متری