نقشه بلوک N تیپ 1، متراژ 132 متری

در زیر می‌توانید نقشه بلوک N، تیپ 1 را مشاهده نمایید به همراه فضای لابی و آسانسور

نقشه بلوک N تیپ 1، متراژ 132 متری

فضای لابی و آسانسور در بلوک N

نقشه بلوک N تیپ 1، متراژ 132 متری

نقشه بلوک N تیپ 1، متراژ 132 متری